کوینکس
همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

سایت top500.org، همه چیز درباره برترین سوپرکامپیوترهای دنیا

در این سایت 500 سیستمِ کامپیوتر تجاریِ قدرتمند (سوپرکامپیوتر) که برایِ آن ها شناخته شده باشد را در جدولی لیست می کند، البته آن ها برای اینکه بتوانند تا جایی که امکانش هست جدول را فشرده تر نشان بدهند، فقط قسمتی از اطلاعاتِ خودشان که شاملِ جایگاهِ این سیستم ها در بین 500 سوپرکامپیوتر برتر، شرکت سازنده، نوع کامپیوتر مورد استفاده، محل و کشورِ قرارگیریِ آن، سال ساخت و ... می شود، نشان خواهند داد.

در این سایت 500 سیستمِ کامپیوتر تجاریِ قدرتمند (سوپرکامپیوتر) که برایِ آن ها شناخته شده باشد را در جدولی لیست می کند، البته آن ها برای اینکه بتوانند تا جایی که امکانش هست جدول را فشرده تر نشان بدهند، فقط قسمتی از اطلاعاتِ خودشان که شاملِ جایگاهِ این سیستم ها در بین 500 سوپرکامپیوتر برتر، شرکت سازنده، نوع کامپیوتر مورد استفاده، محل و کشورِ قرارگیریِ آن، سال ساخت و … می شود، نشان خواهند داد. از سیاست های آن ها نیز نمی توان این نکته را نادیده گرفت که اگر هرگونه تغییری در کارایی و عملکردِ سیستم ها صورت پذیرد، آن ها نیز اطلاعاتشان را به سرعت به روز رسانی می کنند.

آرون گروپس

در لیستِ TOP500 سوپرکامپیوترها در درجه اول توسط مقدار Rmax مرتب شده (این مقدار ماکزیمم بازده آزمونِ LINPACK می باشد. LINPACK یک کتابخانه نرم افزاری به زبان فرترن می باشد و برای سنجشِ سوپرکامپیوتر های استفاده می شود) و سپس در صورتی که دو مقدارِ Rmax مشابه وجود داشت، این سوپرکامپیوتر ها با مقادیر Rpeak مرتب می شوند (Rpeak نمایانگرِ بیشترین بازدهِ تئوریِ این سوپرکامپیوتر می باشد. می توان این گونه گفت که Rmax مقدار عددیِ بازده در عمل بوده و Rpeak نیز مقدار عددیِ بازده در تئوری می باشد) و اگر هم این دو فاکتور یکسان بود به ترتیب از اندازه مموری و در نهایت حروف الفبا به عنوانِ عامل ترتیب ساز استفاده خواهد شد.

با کلیک روی اینجا، 10 سوپرکامپیوتر اول دنیا را با جزئیات مشاهده خواهید کرد.


عصر تکنولوژی، Techera

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |

ارسال نظر