جدیدترین مطالب اخبار کوتاه

جانی دپ اخیرا گفته هالیوود مرا تحریم کرده است و علت این اظهار نظر نیز گویا به اکران نشدن میناماتا در آمریکا باز می گردد که سبب نارضایتی دپ شده است.

میدانستیم که کاربران زیادی انتظار می میکس 4 را می کشند، اما معضل کمبود موجودی می میکس 4 و اتمام موجودی آن در پیش فروش، عمق انتظار را بهتر نشان می دهد!

صفحه 689 از 826