فاز اول شهر هوشمند Ellinikon که در محل فرودگاه قدیمی آتن قرار دارد، در سال 2026 تکمیل خواهد شد. این شهر دارای یک پارک، هتل‌، فروشگاه‌ و بندر تفریحی است.