جدیدترین مطالب آدمخواری

گاهی اوقات، ما انسان‌ها باوجود تعصبات خود واقعیت‌های زیست‌شناسی را نادیده می‌گیریم. یکی از نمونه‌های جالب این موضوع، آدم‌خواری است! اکنون برخی دانشمندان بر این باورند که حتی نوعی آدم‌خواری هم ارزشمند است. هم نوع خواری در بسیاری از گونه‌های حشرات، ماهی‌ها و حتی پستانداران رخ می‌دهد. و به‌رغم اینکه ما چنین عملی را نمی‌پذیریم…

با وجودی که شواهد زیادی از آدمخواری اجداد ماقبل تاریخی ما به دست آمده، اما به نظر می­رسد، انسان­های غارنشین بر حسب نیاز به مواد غذایی هم نوعان خود را نمی­خورده ­اند.بر اساس آنالیزهای جدید محتوای کالری بدن انسان، اجداد ما اهمیتی به تغذیه خود نمی­داده­اند، در واقع احتمالاً انگیزه پیشینیان کهن ما برای عمل…

آدمخواری مهمترین تابوی انسان بوده است، اما در قلمرو حیوانات، همنوع خواری عملی شایع محسوب می شود. مادران نوزدان خود را می خورند، نوزادان مادران خود را و نوزدان هم یکدیگر را می خورند. اما شواهد جدید نشان می دهد، انسان ها همیشه از خوردن هم نوعان خود دوری نمی کرده اند. باستان شناسان استخوان…