جدیدترین مطالب آزادسازی فضای هارد دیسک

با این که فضای هاردها با پیشرفت تکنولوژی روز به روز بزرگ و بزرگ تر می شوند؛ اما با این وجود این طور به نظر می رسد که آن ها اغلب پر شده و لبریز هستند و این مستقل از حجم هاردها است. این موضوع درباره درایو حالت جامد (SSD) که فضای کمتری نسبت به…