جدیدترین مطالب آزمایشگاه فضایی چین تیانگونگ

ایستگاه فضایی تیانگونگ ۱ امروز سیزدهم فروردین در قسمت جنوبی اقیانوس آرام سقوط کرد. سقوط تیانگونگ دو سال پس از پایان ماموریت آن اتفاق افتاد. به گفته مقامات سازمان فضایی چین، بخش عمده‌ای از سازه این مدارگرد که در سال ۲۰۱۶ از کنترل خارج شد، هنگام ورود به اتمسفر سوخته است.

ارتش ایالات متحده از 20 ماه مه سال 2015، هواپیمای فضایی رباتیک X-37B را برای انجام چهارمین ماموریت فوق سری به مدار زمین فرستاد. حال با گذشت بیش از 500 روز، این هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی هنوز هم در مدار زمین است و هیچ اطلاع دقیقی در مورد مدت این ماموریت و دلیل آن در…