جدیدترین مطالب آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا

با وجود دو اشکالی که در خلال گذر نزدیک 19 اکتبر روی داد، داده های فضاپیمای جونوی ناسا، درک ما از غول گازی مشتری را افزایش داده است. کشف توده های متراکم گاز آمونیاک در مشتری یکی از این مشاهدات است. این فضاپیما هفته گذشته گذر نزدیکی دیگری را این بار بدون اشکال تکمیل کرد. با…

با توجه به عکس های جدید فضاپیمای کاسینی ناسا، ممکن است قمر میماس زحل در حال برخورد با حلقه ی این سیاره باشد. البته این در حالی است که میماس، 45000 کیلومتر با حلقه های زحل فاصله دارد. به عقیده ستاره شناسان، ارتباط قوی بین قمرهای یخی و حلقه های زحل وجود دارد، در واقع…

کاوشگر جونو ناسا به سومین گذر نزدیک خود به سیاره مشتری رسید. جونو در نزدیک ترین گذر نزدیک خود به فاصله 4150 کیلومتری ابرهای گازی مشتری خواهد رسید و با سرعت تقریبی 57.8 کیلومتر در ثانیه، در اطراف غول گازی گردش خواهد کرد. هفت ابزار از هشت ابزار علمی جونو، در هنگام گذر نزدیک، شروع…

تلسکوپ فضایی هابل موفق به مشاهده چیزی عجیب شد، گوی های پلاسما یی عظیم که محققان می گویند، از یک سیستم ستاره ای در حال مرگ خارج شده اند. محققان معتقدند که این گوی های پلاسما در 400 سال گذشته، در فواصل منظمی و هر 8.5 سال یک بار پرتاب شده اند. به گفته کارشناسان،…