جدیدترین مطالب آسترالوپیتکوس آفارنسیس

آنالیزهای اخیر یک فسیل 3.3 میلیون ساله هومونید (انسان تبار)، یافته‌های جالب‌توجهی را در اختیار دیرینه انسان شناسان قرار داده است. این فسیل  که در سال 2000 کشف شده، یکی از کامل‌ترین ستون فقرات هومونیدها محسوب می‌شود. این ستون فقرات تصویر منحصربه‌فردی از نقطه تکامل اجداد ما یعنی زمانی که ما به موجوداتی دوتا تبدیل…

کشف ردپای 3.7 میلیون ساله از بلند قامت ترین اجداد انسان شواهد تازه ای را در اختیار دانشمندان قرار داده است. شواهد کشف شده جدید، علاوه بر ارائه دیدگاهی جدید در مورد مسیر تکاملی انسان، همچنین نشان می دهد که اجداد ما انسان های مدرن، بلند قامت تر از چیزی بوده اند که دانشمندان پیش…