جدیدترین مطالب آسمان خراش چوبی

بلندترین آسمان خراش چوبی در شهر استکهلم سوئد ساخته خواهد شد. اگر رویکرد مینیمالیستی آکیا در تجهیز خانه برای شما رضایت بخش نیست، پس احتمالا عاشق جدیدترین و بلندترین آسمان خراش سوئد خواهید شد. این آسمان خراش 40 طبقه توسط مهندس آرشیتکت، آندرس برنسون طراحی شده و برای ساخت آن کاملا از چوب متقابل چند…

محققان دانشگاه کمبریج، طرح خود مبنی بر ساخت آسمان خراش چوبی 80 طبقه در مرکز شهر لندن را به شهردار این شهر ارائه کردند. این آسمان خراش چوبی در منطقه ی باربیکن ساخته خواهد شد. باربیکن، منطقه ای مسکونی است که بین سال های 1960 و 1970، بر فراز خرابی های جنگ جهانی دوم ساخته…