جدیدترین مطالب آلبوم عکس

تشخیص یک کاربر به عنوان گوریل توسط گوگل فوتوز گوگل از یکی از کاربران به علت اشتباه عملکرد گوگل فوتوز Google Photos عذر خواهی کرده است. این اپلیکیشن کاربر را به عنوان گوریل تشخیص داده بود. این اشتباه در ارتباط با عملکرد خودکار Tagging گوگل فوتوز پیش آمده است. یک کاربر آمریکایی که نژاد آفریقایی…

فیس بوک یک برنامه مدیریت عکس جدید به نام برنامه فیس بوک مومنت راه اندازی کرده است که درخصوص جمع آوری عکس های به اشتراک گذاشته شده از حوادث در نظر گرفته شده است. مشخص است که بسیاری از مردم در مهمانی ها، جمع های خانوادگی، و سایر مناسبت های اجتماعی، تعداد زیادی عکس می…