جدیدترین مطالب آمار عرضه ی گوشی های هوشمند

اوایل امروز آماری توسط تحلیل گران منتشر شد که نشان می دهد سامسونگ در 3 ماهه ی سوم سال 2015، نزدیک به دو برابر گوشی هوشمند بیشتری از اپل عرضه کرده است. این در حالی اتفاق افتاده است که آمار IDC نیز چنین ارقامی را نشان می دهد. به گفته ی IDC سامسونگ با 84.5…