جدیدترین مطالب آمار فعالیت روزانه کاربران تلگرام

انتشار آمار فعالیت روزانه کاربران تلگرام برعهده پژوهشگاه فضای مجازی کشور است که این پژوهشگاه نیز این فعالیت را با کمک و همکاری دانشگاه تهران انجام می دهد. این دو نهاد فعالیت کاربران فارسی زبان را در پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صورت روزانه منتشر می‌کند.