جدیدترین مطالب آموزش ماشین

مایکروسافت از برنامه ی جدیدی که کورتانا آنالیتیکس (Cortana Analytics) نامیده شده، خبر می دهد. این برنامه داده های عظیم را استفاده و آنها را به اطلاعات عملی تبدیل می کند. کورتانا آنالیتیکس روشی از مایکروسافت برای ارائه ی دسترسی سریع به الگوریتم های یادگیری ماشین می باشد. اوایل امروز گزارشی از، برنامه های شرکت…

بله درست شنیدید، مایکروسافت می خواهد که به کامپیوتر خود درس بدهید! ممکن است شما این موضوع را با یادگیری ماشین (machine learning) اشتباه بگیرید، اما باید در اینجا به نکته اشاره کرد که این، موضوعی کاملا متفاوت می باشد و می توان گفت که مدلی تکامل یافته از  یادگیری ماشین می باشد. در اینجا…