جدیدترین مطالب آناتومی بدن

تماشای آناتومی بدن با پیراهن ویژه ی ویرژوالی تی امکان پذیر شده است. آیا تا به حال دوست داشته اید درون بدن خود را ببینید؟ هم اکنون با پیراهن می توانید این رویا را محقق کنید. این پیراهن که ویرژوالی-تی (Virtuali-Tee) نامگذاری شده توسط یک شرکت استارتاپ واقعیت مجازی، به نام کوریسکوپ (Curiscope) که در…

اگر جراح بتواند، قبل از عمل، یک نمایش واقعی از اندام بیمار ببینید و درکی از آن داشته باشد، جراحی قلب، بسیار امن تر اتفاق می افتد، یک سیستم که توسط  گروهی از محققان دانشگاه MIT و بیمارستان کودکان بوستون،توسعه یافته، این امر رامحقق ساخته است. در واقع با استفاده از اسکن MRI به عنوان…