جدیدترین مطالب آنتارکتیک

آنتارکتیک (جنوبگان) منطقه ایده آلی برای راه اندازی بالن های تحقیقاتی ارتفاع بالا، در این زمان از سال است. در این هنگام، نه تنها سیستم های انرژی خورشیدی با توجه به تابش بی وقفه آفتاب به خوبی کار خواهند کرد، بلکه الگوهای باد به نحوی است که بالن های تحقیقاتی ناسا امکان ماندن در هوا…

سال گذشته، 583 کیلومتر مربع از یخچال های جزیره پاین قطب جنوب شکاف برداشت. این قسمت دارای میزان قابل توجهی یخ بود که صفحه یخی شبه جزیره آنتارکتیک را نگه داشته است. فروپاشی این صفحه یخی در نهایت منجر به ذوب و بالا رفتن سطح دریاهای نواحی مختلف جهان خواهد شد. حال، شواهد جدیدی که…