به گفته مدیرکل دارو قرار است که از پایان هفته جاری واکسن آنفلونزای داخلی در بازار عرضه شود. همچنین واکسن خارجی نیز هم اکنون در دسترس است.