جدیدترین مطالب آیاهواسکا

برای قرن‌ها، شمن ها در جنگل‌های بارانی آمازون از معجون توهم‌زای آیاهواسکا که موجب توهم بینایی و شنوایی می‌شود، برای کمک به مردم استفاده می‌کنند. اما آیاهواسکا دقیقا چیست؟ آیاهواسکا، ترکیبی از دو گیاه، برگ پسیکتریا ویریدیس و شیره گیاه بی کپی است. هیچ‌کدام از این گیاهان به‌تنهایی دارای قدرت توهم‌زایی نیستند، اما برگ‌ها حاوی…

قرن ‌هاست شَمَن ‌ها از آیاهواسکا و مجیک ماشروم برای کمک به مردم استفاده می‌کنند. حال به نظر می‌رسد، ممکن است محققان از درمان باستانی شمن ها برای درمان افسردگی و اضطراب بهره ببرند. در واقع پس از تجربه‌ مصرف، بسیاری از افراد گزارش داده‌ اند، افکار مطلوب ‌تری داشته و تمایل بیشتری به پذیرش…