جدیدترین مطالب ابر ماژلانی بزرگ

چه چیزی این حفره بزرگ را به وجود آورده است؟ سحابی پهناور نشری N44 که در کهکشان همسایه ما، ابر ماژلانی بزرگ (Large Magellanic Cloud) قرار گرفته، حفره ای به طول 250 سال نوری داشته و دانشمندان در حال تلاشند تا به چرایی آن پی ببرند. یکی از احتمالات بادهای ستاره ای است که توسط…

تلسکوپ فضایی هابل جستجوی خود را در ژرفای آسمان شروع کرد و تصاویر شگفت انگیزی از یک کهکشان کوچک که چندان هم از کهشکان راه شیری خودمان دور نیست، به دست آورد. تصاویر جدیدی که از تلکسوپ فضایی هابل به دست آمده، یک خوشه ستاره ای شگفت انگیز که در یک ابر ماژلانی بزرگ جاسازی…