جدیدترین مطالب ابر نو اختر ی که 570 میلیارد بار درخشان تر از خورشید است

کهکشان راه شیری با کهکشان آندرومدا برخورد می کند؛ اما چه بر سر سیاره ی ما، زمین خواهد آمد؟ کهشکان آندرومدا با سرعت 250 هزار مایل بر ساعت (402336 کیلومتر بر ساعت) به کهکشان راه شیری نزدیک می شود که منجر به برخورد آنها با یکدیگر خواهد شد. ستاره شناسان تخمین زده اند که تا…

ابر نو اختر ی که 570 میلیارد برابر بیشار از خورشید درخشندگی دارد، باعث شگفتی اخترشناسان شد. تیمی از اخترشناسان سراسر جهان به کمک شبکه ی تلسکوپی ASASSN، توانستند جرمی بسیار نورانی را کشف کنند. ادامه ی این تحقیات به کشف قدرتمندترین ابر نو اختر شناخته شده، منجر شد. به اعتقاد اخترشناسان، هیچگاه شاهد وقوع…