جدیدترین مطالب ابزار آنلاین

اگر که سال‌هاست با زبان انگلیسی آشنایید و در حال یادگیری آن هستید، اما هنوز توان مکالمه‌تان مانند نوشتارتان قوی نیست به شما پیشنهاد می کنیم درس های مکالمه انگلیسی این متن را بخوانید! زبان انگلیسی نیز همانند هر زیانی، ممکن است که تزویرگر و گهگاه گمراه کننده باشد و با یک گرامر یا تلفظ اشتباه جمله‌تان…

یک تیم از دانشمندان دانشگاه روهر بوخوم بزرگترین تصویر نجومی تا به الان را گرداوری کرده اند. این دورنمای خیره کننده از ۴۶ میلیارد پیکسل تشکیل شده است و خیلی بزرگ می باشد که به همین دلیل هم این محققان یک ابزار آنلاین ویژه ارائه داده اند تا بینندگان در یک صحنه ی کیهانی آن…