جدیدترین مطالب ابزار کسب و کار

میلیونر شدن در دهه 20 زندگی نیز امکان پذیر است. تصور کنید که شما می توانید تبدیل به یک میلیونر شوید. چقدر عالی می شود که به میزان پول مورد نیاز خود برای آن نوع از زندگی که دوست دارید برسید؟ حالا تصور کنید که شما در دهه ی 20 زندگی خود این میزان دارایی…

ابزارهای تکنولوژی، از جمله گوشی های هوشمند، اینترنت و فراتر از آن ها، فن آوری کامپیوتر، اساسا نحوه زندگی و کار ما را در قرن 21 دگرگون کرده اند. شاید 17 سال پیش، زمانی که جایی تاسیس می شد، چیزی بیش از یک کامپیوتر، دستگاه فکس و پرینتر برای آغاز کار وجود نداشت، آن هم در تکنولوژیک…