نحوه حذف و اضافه کردن لوگو به عکس با تکنیک های فتوشاپ

  • امروز ما می خواهیم نحوه حذف و اضافه کردن لوگو به عکس با تکنیک های فتوشاپ را یاد بگیریم. چطور به سرعت یک واتر مارک یا لوگوی پیچیده را به صدها عکس با یک تکنیک اضافه کنیم. هم چنین با برخی از روش های غیرمستقیم، ...