جدیدترین مطالب اتمسفر سیارات فراخورشیدی

از زمانی که محققان خبر کشف سیاره فراخورشیدی شبیه زمینی جدید را اعلام کرده‌اند، این سیاره شبیه زمین به هدف جذابی برای مطالعه تبدیل شده است. قرار گرفتن این سیاره در فاصله‌ی ۴٫۲ سال نوری از زمین، آن را به شبیه‌ترین سیاره به زمین در خارج از منظومه شمسی تبدیل کرده که تاکنون کشف ‌شده…

دانشمندان برای نخستین بار موفق به اتمسفر در سیاره ای فراخورشیدی به اندازه زمین شده اند.سیاره فراخورشیدی GJ 1132b که در حدود 39 سال نوری با زمین فاصله دارد، به دور ستاره ای کوتوله به نام  GJ 1132 گردش می کند. به گفته ستاره شناسان، این سیاره فراخورشیدی حدود 1.4 برابر زمین شعاع و 1.6…