جدیدترین مطالب اتوبوس

فروش ساعتی صندلی اتوبوس های تهران و راه‌اندازی سامانه ویژه‌ای در این زمینه گفته جدید مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران است که حاشیه‌ساز شده است. در این نوشتار تکراتو نظرات کاربران را نیز بررسی خواهیم کرد.