جدیدترین مطالب اتوماسیون

نگرانی رو به رشدی در ارتباط با جایگزینی مشاغل با روبات ها وجود دارد. اوباما رئیس جمهور امریکا اخیرا از جایگزینی ربات ها در مشاغل گوناگون و با پرداخت کمتر از ۲۰ دلار در ساعت هشدار داد و در یک گزارش از 2016 World Bank نشان می دهد که ۸۴ درصد از مشاغل در کشورهای…

آمار تصاحب مشاغل توسط روبات ها ، روز به روز بیشتر می شود و در برخی از کشورهای در حال توسعه این آمار به بیش از 80 درصد رسیده است. البته همه کشورها در خطر ابتلا به تصاحب شغل توسط ربات ها هستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه مارس هشدار داد که ربات ها…