جدیدترین مطالب اج بروزر

مطابق با نوشته ی محرمانه ی یک سایت چینی که سابقه ی خوبی در فاش کردن جزئیات مایکروسافت دارد، این شرکت در حال آزمایش کردن مرورگر اج خود بر روی اندروید می باشد. اگر اسکرین شات موجود زیر قابل باور باشد، نشان دهنده ی این است که مایکروسافت قصد باز پس گیری بازار، نه تنها…