جدیدترین مطالب احبار نجوم

جیم لوول، به همراه خدمه مأموریت تاریخی آپولو 8، به اولین افرادی تبدیل شدند که پا را از مدار نزدیک زمین فراتر می‌گذارند و در سمت تاریک ماه، شاهد طلوع زمین می‌شوند. اکنون حدود پنج دهه از مأموریت تاریخی آپولو 8 می‌گذرد و به نظر می‌رسد، این روزها دوباره همه دنیا به تب ماه دچار…