جدیدترین مطالب اخبارخودرو

تعداد خودروهای ثبت شده در اولین فروش سامانه یکپارچه ، 176911 عدد بود و عرضه آنها در چند طرح‌ مختلف، ازجمله فروش فوری، فوق‌العاده، پیش‌فروش‌های کمتر از یک ‌سال و مشارکت در تولید انجام شد.