جدیدترین مطالب اخبار اینترنت

تعداد سایت های ایرانی از مرز یک میلیون وب‌سایت گذشت. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از تعداد دامنه های اینترنتی ، پسوند دات آی آر (ir.) بیشترین پسوند سایت های ایرانی را به خود اختصاص داده است.

تحریم اینترنت ایران همزمان با نزدیک شدن به فاز دوم تحریم‌های آمریکا در آبان ماه، مردم و به خصوص کسب و کارهای آنلاین کشور را نگران کرده است، اما آیا حقیقتا تحریم اینترنتی ایران امکان‌پذیر است؟

صفحه 1 از 18