جدیدترین مطالب اخبار تکنولوژی، کامپیوتر

کوچکترین دیود جهان با استفاده از یک مولکول DNA ساخته شد؛ نتیجه ی این تحقیقات می تواند به ساخت دستگاه ها و قطعات الکترونیکی در مقیاس نانو کمک کند. تیمی از محققان دانشگاه های جورجیا و بن گوریون موفق به ساخت یک قطعه ی الکترونیکی شدند؛ قطعه ی نامبرده با میکروسکوپ های معمولی قابل دیدن…

گوگل  روز چهارشنبه از دستیابی به موفقیت در زمینه ی محاسبات کوانتومی خبر داد. این شرکت ادعا می کند به الگوریتمی کوانتومی برای حل مسائل با سرعت ۱۰۰ میلیون برابر پردازش های معمولی دست یافته است. این کشف در صورت تایید نه تنها می تواند منجر به هوش مصنوعی به سبک iRobot شود بلکه می…