جدیدترین مطالب اخبار خودرو

قرارگیری ایران در کانون تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی باعث ایجاد، بازار تجاری ناامید کننده‌ای میان مردم شده است. تغییرات روزانه نرخ ارز از جمله عواملی است که سبب بالا و پایین شدن قیمت‌‌ها می‌شود. دولت سعی می‌کند در راستای همکاری با شرکت‌های بزرگ خصوصی، سعی در کنترل افزایش قیمت و شیب آن داشته باشد. قیمت…

صفحه 1 از 55