جدیدترین مطالب اخبار فناوری ازران

خرید انواع محصولات مختلف خصوصا محصولات دیجیتالی به صورت اقساط از گذشته تاکنون رواج داشته است و اقشار مختلف جامعه مخصوصا قشر متوسط همیشه از این روش خرید، استقبال کرده‌اند.