جدیدترین مطالب اخبار فناوری یران

سکوی پرتاب ماهواره پایگاه امام خمینی (ره) که قابلیت حمل محموله‌ی یک تنی را دارد با پرتاب آزمایشی ماهواره‌ بر سیمرغ افتتاح گردید. تا قبل از افتتاح پایگاه فضایی امام خمینی (ره)، ایران هیچ سکوی ثابتی برای پرتاپ ماهواره نداشت اما پس از افتتاح این سکو، پایگاه فضایی امام خمینی به یک سکوی ثابت برای…