جدیدترین مطالب اخبار نانو تکنولوژی

اولین “مسابقات بین المللی ماشین نانو” برگزار می شود و البته کسی نمی تواند مستقیما این مسابقه را تماشا کند. ماشین های کوچک از پنج تیم مختلف با هم مسابقه می دهند و با تلسکوپ پیشرفته ای که برای این رویداد طراحی شده، قابل دیدن هستند. در یک تایم تریل مشخص می شود کدامیک از…