جدیدترین مطالب اختاپوس

اختاپوس مادر برای محافظت از تخم‌های خود پس از جفت‌گیری تا آستانه جانش پیش می‌رود. این جانور یک رفتار چهار مرحله‌ای دارد و اندکی پس از باز شدن تخم‌هایش می‌میرد. بقای این گونه آبزی به همین رفتار مادرانه وابسته است.

به نظر می رسد، اختاپوس ها و سرپایان از هر موجود دیگری در سیاره مسیر تکاملی متفاوت تری را طی کرده اند. دانشمندان کشف کرده اند، اختاپوس به همراه برخی گونه های ماهی مرکب و ده پا، آر ان ای (اسید ریبونوکلئیک) توالی ژنی خود را برای سازگاری با محیط زیست خود ویرایش کرده اند….