جدیدترین مطالب ادوارد مونک

هنر و علم گاهی اوقات دو زمینه مجزا، ناسازگار و متضاد با یکدیگر در نظر گرفته می شوند، اما علم و هنر چندان بی شباهت به هم نیستند. هر دو نیاز به مشاهداتی دقیق، از خود گذشتگی و نظم و انضباط و همچنین شهود، الهام و شور و شوق دارند. به همین دلیل مهارت خاصی…

ادوارد مونک نقاش تابلوی مشهور«جیغ» ممکن است در خلق آسمان شنگرف و عجیب تابلوی خود از مشاهده ابرهای رنگین ‌تاب تاثیر پذیرفته باشد. ادوارد مونک، نقاش نروژی یکی از مهمترین هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم (مکتب بیان عواطف و حالات درونی) سده‌ بیستم بود. دانشمندان اتحادیه علوم زمین اروپا (EGU) در نشست ماه جاری این اتحادیه در…