جدیدترین مطالب ارتباط تلفن همراه و سرطان

آیا ارتباطی بین اشعه تلفن همراه و سرطان وجود دارد؟ دانشمندان در مطالعات اخیر که چند سال به طول انجامیده است و بر روی موش ها صورت گرفته  به رابطه ی بین اشعه تلفن و سرطان پی برده اند. در این مطالعه  موش های نر در معرض فرکانس ها و امواجی که معمولا توسط تلفن…