جدیدترین مطالب ارزش بازار ICT

درآمد صنعت ICT نسبت به درآمدهای نفتی، 2.5 برابر است. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر نقش بنیادین ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی تاکید نمود و از افزایش درآمد این صنعت نسبت به نفت در دنیا خبر داد.

تکنولوژی و فناوری در دنیای امروز حرف اول را می زند و همین امر باعث شده تا اطلاع از آخرین اخبار روز دنیای تکنولوژی به یکی از مهم ترین و در عین حال شیرین ترین دانستنی های مردم امروزی به شمار آید. علم، تکنولوژی، فناوری اطلاعات و سایر موضوعات این دنیای جذاب تنها به چند…