رمزارز استلار لومن با توکن XLM یکی از ارزهای در حال رشد است و ما قصد داریم در این گفتار به پیش بینی قیمت استلار در سال 2021 و سال‌های بعد از آن بپردازیم.