جدیدترین مطالب ارز دیجیتال

اقتصاد جهانی در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد. اوضاع آشفته بازارهای مالی منجر به تورم دو رقمی انگلستان شده است. اکثر مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

صفحه 1 از 139