جدیدترین مطالب ارز مونرو

رشد 500 درصدی استفاده از مونرو در حملات باج‌افزاری تحت تأثیر افزایش باج‌افزارها در سال 2021 قرار گرفته است. گروه‌های هکری بیشتری تنها از ارز مونرو (XMR) به عنوان روش پرداختی خود استفاده می‌کنند.