هدرا هش جایگزینی برای بلاک چین محسوب می‌شود که انجام معاملات را سریع و آسان می‌سازد و ما در این گفتار به پیش بینی قیمت هدرا هش گراف در سال 2021 می‌پردازیم.