جدیدترین مطالب از بین بردن سلول های سرطانی

روشی برای درمان بیماری سرطان وجود دارد که از میدان های الکتریکی برای جلوگیری از تکثیر سلول های بدخیم، استفاده می کند، البته هنوز مشخص نیست که این روش موثر و یا بی خطر باشد. دستگاهی به کوچکی یک سکه توسط مرکز تیم تحقیقات دانشگاه MIT در سنگاپور برای درمان بیماری سرطان ، توسعه یافته…

دانشمندان برای مبارزه علیه سرطان به دنبال راه حلی هستند که هم موثرتر باشد و هم نسبت به درمان های رایج مانند شیمی درمانی اثرات تخریبی کمتری داشته باشد. اپتوژنتیک مفهومی تجربی ست که از نور برای کاهش یا حذف سلول های سرطانی استفاده می کند. محققان دانشگاه سن آنتونیو برای حمله غیر قابل جراحی به…