جدیدترین مطالب استخدام

زمان ثبت نام دومین مرحله آزمون استخدامی آموزش و پرورش مشخص شد. ظاهراً قرار است 22هزار دبیر در این دوره به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.

صفحه 1 از 4