جدیدترین مطالب استخراج معدنی سیارک ها

شرکت معماری Clouds AO از طرح عجیبی برای ساخت یک برج معلق از یک سیارک رونمایی کرد. کانسپت این شرکت برج آنالما نام دارد. به گفته Clouds AO،  امکان متصل کردن یک برج از سیارکی که در مدار زمین ثابت قرار دارد، وجود دارد.  در این طرح کابل‌های قدرتمندی برج را به سیارک متصل خواهند…

شرکت های خصوصی آمریکایی مجاز به استخراج معدنی در فضا و سیارک ها هستند؛ اما در این مورد، هنوز تکلیف کشورهای اروپایی مشخص نیست. شاید نیاز باشد، در این مورد تمهیدات جدیدی در قوانین جاری کشورها و همچنین معاهدات بین المللی (به طور مثال، معاهده فضایی ماورای جو -1962) اندیشیده شود. لوکزامبورگ (کشوری که دارای…