جدیدترین مطالب استیضاح

واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در موضوع استیضاح فاطمی امین وزیر صمت سابق، توسط بازرس ویژه رئیس‌جمهور تأیید شد.

امروز یکشنبه در پی ناکامی فاطمی امین در کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، با طرح استیضاح وی موافقت کرده و او را از وزارت صمت برکنار کردند.