جدیدترین مطالب اسکن مغز

دانشمندان دانشگاه Binghamton به تازگی روشی ابداع کردند که برای احراز هویت از اسکن مغز استفاده می کند و مدعی هستند که روش کشف شده ی آنها قابل هک نیست. با توجه به امکان حدس زدن رمزهای عبور نوشتاری، جای تعجب نیست که این روز ها بیشتر شرکت ها، برای تامین امنیت کاربران در ورود…

به خدمت گرفتن کامپیوترها برای انجام آنچه که شما از آنها می خواهید یک کار حیله گرانه ای است، اما در عوض یک خالکوبی دیجیتال (digital tattoo) ساده  که بوسیله ی گروهی از مهندسین توسعه یافته است، این وعده را می دهد که ذهن شما را بخوانند. تجهیزات اسکن مغز موجود که به Electroencephalography یا…