جدیدترین مطالب اسکویید گیم

نسخه آمریکایی اسکوئید گیم توسط شبکه استریم ویدئو نتفلیکس و با همکاری دیوید فینچر ساخته خواهد شد. اما آیا نسخه آمریکایی بازی مرکب موفقیت نسخه‌ کره‌ای را تکرار می‌کند؟