جدیدترین مطالب اصلاح ژنتیکی

مدل جدید طراحی شده گوگل برای تشخیص ژن‌های بیماری‌زا با هوش مصنوعی آلفامیسنس نام دارد. این مدل با 89% اطمینان، تمام بیماری‌های ممکن را که مربوط به اشتباهات ژنی هستند، تشخیص می‌دهد.

محققان توانستند به طور موفقیت آمیز جهش‌های ژنتیکی که باعث به وجود آمدن یک بیماری در نطفه انسانی می‌شود را در یک آزمایش پیش کلینیکی، ترمیم کنند. به این ترتیب از انتقال این ژن به نسل آینده نیز جلوگیری می‌گردد. ابزار اصلاح ژنتیکی CRISPR-Cas9، درمانی برای بیماری‌هایی مانند ایدز و دیستروفی عضلات را وعده می‌دهد،…

به نظر می رسد، پاکسازی نژادی پشه ها به زودی آغاز خواهد شد. میلیون ها نسخه اصلاح ژنتیکی این حشرات خون آشامِ به نظر بی فایده، قرار است در برزیل رها شوند. چنانچه محققان پیش بینی کرده اند، این پشه ها با پشه های دیگر تولید مثل می کنند که در نهایت موجب از بین…

بیل گیتس امروز در مصاحبه با بلومبرگ، استفاده از یک ابزار قدرتمند و بحث برانگیز برای اصلاح ژنتیکی پشه ها را، راه مبارزه با بیماری مالاریا معرفی کرد. تعدادی از دانشمندان با اصلاح نژادی پشه هایی ایجاد کرده اند که یا نابارور هستد و یا در برابر انگل مالاریا مقاومند. این پشه ها با ابزاری…