جدیدترین مطالب اعتیاد

آیا می دانید اعتیاد به اپلیکیشن های گوشی های هوشمند تا چه میزان بد و اذیت کننده است؟ آیا خانواده ی شما نیز در تلاش هستند تا میزان استفاده ی شما از گوشی های هوشمندتان را کم کنند؟ کاربران به طور مداوم از یک سری از برنامه های خاص استفاده می کنند، که به مرور…