جدیدترین مطالب اعتیاد

اعتیاد از اساسی ترین معضلات جامعه ایرانی است. اما بخش بزرگی از اعتیاد به افیون های مختلف را میتوان با پیگیری روش های ترک اعتیاد خانگی از سر گذارند. در بهترین روش های ترک اعتیاد با ما باشید.

آیا می دانید اعتیاد به اپلیکیشن های گوشی های هوشمند تا چه میزان بد و اذیت کننده است؟ آیا خانواده ی شما نیز در تلاش هستند تا میزان استفاده ی شما از گوشی های هوشمندتان را کم کنند؟ کاربران به طور مداوم از یک سری از برنامه های خاص استفاده می کنند، که به مرور…